Formularz zgłoszeniowy na Konferencję Jesienną PTKiDL w Opolu 4-6 października 2019 r.

Podstawowe dane


Dane do faktury (opcjonalne)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku np. zdjęcia z konferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez administratora danych osobowych PTKiDL zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku., w celu realizacji Jesiennego Zjazdu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym PTKiDL.

Uwaga! Po poniższym zatwierdzeniu wysłania formularza, dane dotyczące przelewu opłaty konferencyjnej zostaną przesłane drogą mailową na adres wskazany w niniejszym formularzu.