Konsultanci IBCLC

Międzynarodowi Dyplomowani Konsultanci Laktacyjni – International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do wspierania kobiet karmiących, potwierdzoną międzynarodowym egzaminem po zdaniu którego otrzymują certyfikat. Jest on ważny pięć lat, po tym czasie egzamin trzeba zdawać ponownie lub można odnowić dyplom, udowadniając swoją aktywność w zdobywaniu aktualnej wiedzy poprzez uzbieranie odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych (CERP) i prowadzenie praktyki klinicznej z matkami karmiącymi. Pochodząca z najnowszych badań naukowych wiedza o laktacji pozwala konsultantom IBCLC skuteczniej pomagać karmiącym kobietom w rozwiązywaniu ich problemów laktacyjnych. Na całym świecie konsultanci IBCLC pracują w placówkach służby zdrowia, poradniach laktacyjnych, punktach konsultacyjnych służąc swoją pomocą już kobietom w ciąży, świeżo upieczonym rodzicom a także wspomagają fachową radą mamy karmiące swoje dzieci w późniejszych miesiącach życia. Mają określony zakres praktyki oraz kompetencje kliniczne.

W swojej pracy kierują się wysokimi standardami etycznymi określonymi w Kodeksie profesjonalnego postępowania dla konsultantów laktacyjnych IBCLC.

Kto może korzystać z pracy Konsultanów IBCLC?

Posiadanie Dyplomu Konsultanta Laktacyjnego przyznawanego przez Międzynarodową Radę jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, przynoszącym korzyść:

 • społeczeństwu (matkom, dzieciom, rodzinom),
 • specjalistom w dziedzinie laktacji,
 • instytucjom, w których konsultanci są zatrudnieni.

Korzyści dla matek i dzieci

Podstawowym celem Międzynarodowej Rady Dyplomowej jest działanie na rzecz społeczeństwa przez określenie standardów wymaganych w zawodzie konsultanta laktacyjnego. Matki mają pewność, że osoba posiadająca dyplom IBCLC może zapewnić konkretną pomoc w karmieniu piersią oraz fachowe podejście do problemów związanych z laktacją.

Korzyści dla Konsultantów Laktacyjnych

Konsultanci IBCLC spotykają się z dużym uznaniem. Mają oni takie możliwości rozwoju zawodowego, których nie posiadają inni specjaliści bez dyplomu Rady. Istnieje wiele miejsc, gdzie dyplomowani konsultanci mogą być zatrudniani. Mogą oni pracować w szpitalach, programach żywieniowych, poradniach laktacyjnych, w grupach środowiskowych oraz w ramach prywatnej praktyki. Ich kompetencje doceniane są na szczeblu zawodowym i rządowym.

Korzyści dla placówek służby zdrowia

Wiele placówek służby zdrowia jest zainteresowanych podnoszeniem poziomu opieki nad matkami karmiącymi. Zdobycie dyplomu Rady motywuje pracowników do poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie laktacji. Konsultanci IBCLC mają idealne kwalifikacje aby:

 • zapewnić doskonałą opiekę nad matkami karmiącymi,
 • wprowadzić prawidłowe zasady postępowania w karmieniu piersią zgodne z najnowszymi rekomendacjami i wiedzą,
 • poszerzyć wiedzę i umiejętności laktacyjne personelu medycznego,
 • pomóc w przygotowaniu placówki do tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku,
 • konsultant laktacyjny był częścią zespołu czuwającego nad matką i dzieckiem.

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych IBLCE

 • ustala normy chroniące matki i dzieci,
 • ocenia kompetencje zawodowe,
 • umożliwia stwierdzenie wymaganych umiejętności,
 • motywuje pracowników służby zdrowia do poszerzania wiedzy w dziedzinie karmienia piersią,
 • wskazuje, że umiejętności w pomocy laktacyjnej są potrzebne w wielu zawodach,
 • podnosi poziom opieki nad matkami karmiącymi,
 • jest inicjatorem powstania zawodu konsultanta laktacyjnego,
 • chroni, propaguje i wspiera karmienie piersią na całym świecie.

IBLCEiblce International Board of Lactation Consultant Examiners Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (www.iblce.org) jest niezależną, międzynarodową organizacją non-profit założoną w 1984 roku. Powołano ją w celu upowszechnienia informacji o zawodzie konsultanta laktacyjnego i możliwościach uzyskania dyplomu. Kandydaci muszą spełniać wymagane kryteria i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin odbywa się co roku w kilkunastu językach w formie online. IBLCE jest w pełni akredytowane przy Amerykańskiej Krajowej Komisji Agencji Dyplomowych (NCCA), instytucji, która ustanawia surowe normy dla organizacji przyznających dyplomy. Szczegóły dotyczące egzaminu znajdują się na odrębnej stronie – wersja w języku polskim: Polski – IBCLC Commission (ibclc-commission.org)

Jak powstaje egzamin?

Projekt egzaminu uaktualniony w 1994 r. został opracowany przez Amerykańską Komisję Agencji Dyplomowych, przy której IBLCE jest akredytowana:

 • grupa ekspertów opracowuje obszerną listę zagadnień związanych z laktacją,
 • konsultanci IBCLC z całego świata określają każdy problem pod względem częstotliwości występowania i sposobów ich rozwiązywania,
 • dane te wykorzystywane są przy tworzeniu listy pytań egzaminacyjnych.

Każdego roku Międzynarodowa Rada Egzaminatorów (reprezentując różne dziedziny wiedzy) przygotowuje egzamin oparty na bazie starych i nowych pytań dostarczonych przez ekspertów. Pytania są w formie testu wielokrotnego wyboru i mają odniesienie do najnowszej literatury naukowej. 25% pytań opartych jest na fotografiach klinicznych, pokazywanych w trakcie egzaminu. Ostateczna wersja przechodzi przez szereg korekt zanim zostanie zatwierdzona i przetłumaczona na inne języki. Od 2024 roku nie odbywa się już egzamin tłumaczony na język polski. Podjęliśmy działania, aby została przywrócona taka możliwość. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany zdawaniem egzaminu w języku polskim, napisz do koordynatorki IBLCE w Polsce, Malwiny Okrzesik poland@iblce.org

Szczegółowy zakres zagadnień wymagany do egzaminu:

2023_IBCLC_DCO_POLISH.pdf (ibclc-commission.org)

Wymagania przystąpienia do egzaminu

Polski – IBCLC Commission (ibclc-commission.org)

Istnieje możliwość uzyskania stypendium MILCC na pokrycie kosztów wniosku: www.milcc.org. Termin składania próśb o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów to 1-30 czerwca danego roku, gdy egzamin odbywa się w następnym roku (czyli np. do 30 czerwca 2024 r., jeśli egzamin jest w 2025 roku).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych ILCA (www.ilca.org) jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem pracowników ochrony zdrowia, specjalizujących się w karmieniu piersią.

ELACTA to europejskie stowarzyszenie konsultantów laktacyjnych IBCLC (www.elacta.eu). Obecnie ELACTA działa m.in. na rzecz uznania i rejestracji zawodu konsultanta laktacyjnego jako osobnych kompetencji profesjonalisty w dziedzinie karmienia piersią i laktacji.

Zarówno ILCA jak i ELACTA uznają egzamin IBLCE jako zawodowe kwalifikacje dla konsultantów laktacyjnych. ILCA, ELACTA oraz IBLCE działają niezależnie od siebie.

W Polsce konsultanci laktacyjni zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

Informacje w języku polskim o egzaminie na IBCLC, kwalifikacji kandydatów, potrzebnych dokumentach, terminach można znaleźć na stronie Polski – IBCLC Commission (ibclc-commission.org).

Koordynatorką działań IBLCE w Polsce jest Malwina Okrzesik, IBCLC (poland@iblce.org). Zanim zadasz pytanie odnośnie certyfikatu IBCLC lub recertyfikacji, zapoznaj się materiałami dostępnymi na stronie IBLCE.

Dokumenty dotyczące etyki zawodowej konsultantów laktacyjnych IBCLC

Kodeks profesjonalnego postępowania dla konsultantów laktacyjnych IBCLC Przejdź ›
Procedury postępowania dyscyplinarnego Przejdź ›
Formularz skargi dotyczący działań nieetycznych IBCLC Przejdź ›
Korzystanie ze znaku firmowego IBLCE Przejdź ›

Opinie doradcze opracowane przez IBLCE

Opinia w sprawie profesjonalizmu w dobie mediów społecznościowych Przejdź ›
Opinia w sprawie badania, diagnozy oraz skierowania w praktyce konsultanta IBCLC Przejdź ›
Opinia odnośnie frenulotomii Przejdź ›
Opinia w sprawie usług telemedycznych Przejdź ›

Wymagania dotyczące dokumentacji dla IBCLC

Wymagania dotyczące dokumentacji dla IBCLC Przejdź ›

Recertyfikacja

Recertyfikacja