O nas

Zarząd towarzystwa

Prezes: Barbara Królak-Olejnik
V-ce Prezes: Maria Kaleta
Sekretarz: Katarzyna Asztabska
Skarbnik: Agnieszka Muszyńska
Członek zarządu: Joanna Fajdek

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca komisji: Katarzyna Raczek-Pakuła
Członek komisji: Irena Staśkiewicz
Członek komisji: Kinga Osuch

Statut Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
wpisane do KRS 19 października 2010 r. pod numerem 0000368145

Statut

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Deklaracja członkowska

Składki członkowskie

Składka za rok 2017 wynosi 50,00 zł
Za przynależność do PTKiDL oraz Elacty – 100,00 zł

Numer konta

POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
44-100 GLIWICE
UL. MATEJKI 14/3A
Nr konta: BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180