Ważne dokumenty

Informacje dotyczące certyfikacji i recertyfikacji:
Przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE (IBLCE Credential Manager) dla nowych kandydatów na konsultantów laktacyjnych IBCLC Pobierz ↓
Informator dla kandydatów (2017)
Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE
Pobierz ↓
Wskazówki do recertyfikacji (2017)
Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni®
Pobierz ↓
Informator – indywidualne punkty CERP Pobierz ↓
Wniosek o stypendium (MILCC) Pobierz ↓
Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Stypendialny formularz zgłoszeniowy
Przejdź →
Dokumenty dotyczące etyki zawodowej:
Formularz skargi Pobierz ↓
Kodeks profesjonalnego postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC Pobierz ↓
Procedury postępowania dyscyplinarnego Pobierz ↓
Przykładowa dokumentacja:
Karta porady Pobierz ↓
Karta obserwacji karmienia piersią Pobierz ↓
Zgoda na udostępnienie wizerunku Pobierz ↓
Wzorce działania:
Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania Pobierz ↓