Aktualne rekomendacje dotyczące karmienia piersią lub mlekiem kobiecym w okresie podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia COVID-19

Aktualne podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10 i 14.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19. W miarę pozyskiwania nowych informacji rekomendacje będą weryfikowane.

Zalecenia dotyczące postępowania okołoporodowego
Karmienie piersią i COVID-19 – tymczasowe rekomendacje WTN
Infekcja SARS-Cov-2 – rekomendacje SIN zatwierdzone przez UENPS
WHO – pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczące COVID-19
Zasady postępowania na czas pandemii
Stanowisko ILCA w sprawie karmienia piersią oraz wsparcia laktacyjnego podczas pandemii COVID-19

Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10 i 14. 03. 2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19

W nielicznych przeprowadzonych do tej pory badaniach nad SARS-CoV-2 nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19 u kobiet ciężarnych, nie udowodniono również zakażeń wertykalnych oraz negatywnego wpływu wirusa na płód; nie stwierdzono obecności wirusa w mleku kobiecym ani płynie owodniowym.

Rekomendacje dla matek karmiących:

W warunkach domowych:

 1. w warunkach idealnych:
  • noworodkiem powinna opiekować się osoba zdrowa, osoby chore powinny być odizolowane, noworodek jest karmiony odciągniętym mlekiem matki,
  • matka zachowuje środki ochrony podczas odciągania mleka (mycie rąk wodą z mydłem co najmniej 20 sekund i/lub odkażanie środkiem dezynfekcyjnych zawierającym 60-95% alkoholu);
 2. jeśli nie ma w otoczeniu osoby zdrowej, która mogłaby zająć się noworodkiem:
  • matka karmi dziecko piersią,
  • matka zachowuje środki ochrony przed i w trakcie bezpośredniego kontaktu z dzieckiem (mycie rąk wodą z mydłem i/lub odkażanie środkiem dezynfekcyjnym zawierającym 60-95% alkoholu oraz zakładanie maseczki).

Środki ostrożności są zachowywane przez co najmniej 5-7 dni, do czasu wycofania się objawów ze strony układu oddechowego u matki.

W szpitalu:

 1. matka w stanie dobrym, po narażeniu ale bezobjawowa lub podejrzana o COVID-19 ale z łagodnymi objawami:
  • sytuacja idealna:noworodkiem zajmuje się osoba zdrowa, dziecko jest karmione odciągniętym pokarmem matki,
  • jeśli to niemożliwe: dziecko może przebywać na sali z matką, łóżeczko należy umieścić co najmniej 2 m od łóżka matki; matka może karmić piersią, przed karmieniem powinna umyć ręce wodą z mydłem, podczas karmienia powinna mieć na sobie maseczkę i fartuch;
 2. matka chora na COVID-19, objawy umiarkowane lub ciężkie, wymagające hospitalizacji matki w oddziale zakaźnym:
  • matka powinna odciągać pokarm z zachowaniem zasad higieny (mycie rąk); po odciągnięciu pompę należy umyć i zdezynfekować,
  • dziecko powinno być karmione przez zdrowego opiekuna odciągniętym mlekiem matki.
COVID-19 podsumowanie 18.03.2020
Opinia chińskich ekspertów
Niemowlęta urodzone przez matki z nowym koronawirusem
Charakterystyka kliniczna u dziewięciu kobiet w ciąży
Oświadczenie Ministerstwa Zdrowia