Recertyfikacja stanowi gwarancję, że jesteś na bieżąco z wiedzą i Twoje kwalifikacje są cały czas najwyższej jakości. Certyfikat IBCLC wygasa 31 października, pięć lat po zdaniu egzaminu. Można go odnowić na kolejne 5 lat na dwa sposoby:

  • zdać powtórnie egzamin,
  • zdobyć conajmniej 75 punktów CERP (Continuing Education Recognition Points).

10 lat po uzyskaniu certyfikatu musisz powtórnie zdać egzamin.

Jeśli nie odnowisz certyfikatu w roku utraty jego ważności, możesz to zrobić w roku kolejnym, ale tylko poprzez egzamin. Jeśli wtedy nie podejdziesz do egzaminu certyfikat przepada. Jedynym sposobem uzyskania go ponownie jest przystąpienie do egzaminu tak jak nowy kandydat, spełniając kryteria “od nowa”.

Opłata za wniosek o recertyfikację jest taka sama w obu przypadkach i na rok 2017 wynosi 470 dolarów amerykańskich. Jeśli nie zdałaś egzaminu w jednym roku i chcesz przystąpić do niego po raz kolejny opłata zmniejszana jest o połowę.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium MILCC na pokrycie kosztów recertyfikacji poprzez punkty lub poprzez egzamin. Wnioski o stypendium składane są w terminie 1-31 marca 2017 wraz z kompletnym wnioskiem o przystąpienie do egzaminu. Więcej informacji na www.milcc.org. Wniosek jest dostępny w języku polskim i można go wypełnić po polsku.

Obecnie cała rekrutacja na egzamin i przyjmowanie wniosków o recertyfikację odbywa się wyłącznie on-line. Aby była możliwość kontaktu z biurem IBLCE konieczne jest założenie swojego osobistego konta, do którego będziesz mieć nieograniczony dostęp i w razie potrzeby nanosić zmiany, np. w wypadku zmiany nazwiska, czy zmiany adresu email.

Logowanie odbywa się poprzez link:
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iblce&channel=iblce&basechannel=integral7

Instrukcja po polsku czyli Przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE znajduje się tutaj: http://iblce.org/flags/polish/.

W razie problemów z logowaniem skontaktuj się z koordynatorem (kontakt na dole artykułu).

10 lat po uzyskaniu certyfikatu musisz powtórnie zdać egzamin.

Recertyfikacja przez punkty CERP może odbyć się w dowolnym czasie rok przed terminem wygaśnięcia certyfikatu. Otrzymasz z biura IBLCE przypomnienie o terminie.

WAŻNE DATY

http://iblce.org/certify/key-dates/

Składanie wniosków o recertyfikację i o stypendium: 1-31 marca 2017
Składanie wniosków o recertyfikację poprzez egzamin: 1 marca – 15 maja 2017
Egzamin w Polsce: 4 października 2017
Składanie wniosków o recertyfikację poprzez punkty CERP: od połowy stycznia do 30 września 2017
Terminy przyjmowania wniosków przestrzegane są bardzo skrupulatnie !

Opłata za egzamin czy recertyfikację pobierana jest wyłącznie przez kartę kredytową lub debetową.

JAK LICZYĆ PUNKTY CERP

Jeden punkt CERP odpowiada jednej godzinie szkoleniowej. Każdy punkt musi mieć oznaczoną kategorię:
L CERP – tematy dotyczące bezpośrednio laktacji, ponieważ to jest Twój bezpośredni zakres wiedzy
R CERP – tematy w jakikolwiek sposób związane z laktacją
E CERP – zagadnienia dotyczące etyki zawodowej
Czasem szkolenia mogą mieć jednocześnie kategorię L i R (np. temat „Żywienie małego dziecka”). Podziel wtedy przyznane punkty CERP na te dwie kategorie po połowie.

Punkty CERP mogą mieć wartość ułamkową: każde 15 minut to ¼ punktu. Jeśli szkolenie trwa np. 40 minut zaokrągla się czas do najbliższych 15 minut (czyli przysługuje ¾ CERP), jeśli 35 minut to ½  CERP.

Wśród 75 punktów musi znaleźć się co najmniej 5 E CERP i  co najmniej 50 L CERP. Pozostałe 20 może pochodzić z dowolnej kategorii.
Punkty CERP zdobywasz rozszerzając swoją wiedzę i dzieląc się nią, czyli:

  • uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, seminariach,
  • przygotowując prezentacje i szkolenia dla profesjonalistów,
  • przygotowując plakat na konferencji
  • tworząc materiał wideo dla profesjonalistów
  • publikując artykuły w czasopismach lub książkach/podręcznikach dla profesjonalistów
  • prowadząc badania naukowe dotyczące laktacji
  • przygotowując autorski zestaw zasad postępowania dla szpitala.

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu powinno zawierać; nazwisko, datę, szczegółowy program, pieczątkę i podpis organizatora.
Jeśli szkolenie ma przyznane punkty CERP  do wniosku nie dołączaj programu.
Jeśli jesteś uczestnikiem szkolenia, które nie ma wydrukowanego programu opisz sesję (nazwa organizatora, tytuł wykładu, streszczenie, nazwisko wykładowcy, jego kompetencje).
Jeśli jesteś autorem standardu dla szpitala lub posteru na konferencji do dokumentacji dołącz również podstawową bibliografię (2-3 pozycje). Bibliografia powinna zawierać: nazwisko autora, tytuł pracy, wydawcę, rok wydania.
Za pracę magisterską lub doktorską o laktacji możesz uzyskać 75 L.
Jeśli prowadzisz szkolenie, które ma przyznaną kategorię L lub E. możesz policzyć podwójnie punkty CERP za czas przeznaczony na przygotowanie wykładu.
Potwierdzeniem przeprowadzonego wykładu jest szczegółowy program szkolenia/konferencji z zaznaczonym Twoim nazwiskiem i tytułem wykładu.
Jeśli prowadzisz zajęcia o laktacji (np. dla studentów), które są częścią większego programu do dokumentacji dołącz zaświadczenie zawierające:
pieczątkę i podpis organizatora
nazwę programu wraz z tematyką prowadzonych przez Ciebie zajęć
datę, ilość godzin prowadzonego szkolenia.

Do potwierdzania punktacji CERP uznawane są tylko takie szkolenia, czy konferencje, które nie są współfinansowane lub sponsorowane przez firmy nieprzestrzegające Kodeksu WHO.

Dokumentów potwierdzających zdobycie punktów CERP  nie dołączasz do wniosku o recertyfikację. IBLCE wybiera losowo wśród konsultantów osoby podlegające audytowi.

Szczegółowe informacje nt. recertyfikacji w języku polskim znajdują się w informatorze dostępnym na stronie www.iblce.org pod flagą polską.

Pytania, wątpliwości, trudności w tłumaczeniu z angielskiego korespondencji z biurem IBLCE zgłaszaj do koordynatora. Po to jest, aby pomóc :)

Opracowanie:
Malwina Okrzesik IBCLC
Koordynator IBLCE w Polsce
pl@iblce-europe.org
Tel. 502 127 588