Konferencja wiosenna PTKiDL, Szczyrk 2018
konferencjaWiosenna_loga

W dniach 2 – 4 marca 2018 odbyła się konferencja wiosenna Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych w Szczyrku. W czasie konferencji odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa.

Program

Materiały szkoleniowe:

Hospicjum prenatalne
Zioła w laktacji
Co warto robić, gdy już “nic nie można zrobić”?