elacta-1Spotkanie odbyło się 24 kwietnia w pierwszym, warsztatowym dniu konferencji „Growing together” Elacty w pięknym, nowoczesnym budynku UNESCO City, siedzibie WHO. Wzięli w nim udział Prezydenci a raczej Prezydentki lub reprezentanci takich krajów jak: Belgia, Niemcy, Luksemburg, Arabia Saudyjska, Holandia, Austria, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Chorwacja, Słowenia, Dania, Grecja i oczywiście Polska reprezentowana przez mnie. Obecnie do Elacty należy 16 stowarzyszeń krajowych i liczy łącznie 2654 członków. Polskich członków opłacających składki jest 22, co stanowi 2% ogólnej liczby.

Zebranie rozpoczęła szefowa Elacty – Marga Wapenaar. Jak wiemy Elacta przeszła w ostatnich trzech latach bardzo głęboki kryzys organizacyjny i obecny Zarząd, który podczas konferencji w Kopenhadze kończył swoją kadencję dosłownie „wskrzesił z popiołów” tę organizację dokonując głębokiej restrukturyzacji pod względem funkcjonowania w realiach prawa międzynarodowego i finansów – tak, aby działania te były jak najbardziej transparentne. Spisano „misję i wizję”, jak w każdej szanującej się firmie oraz zadecydowano o prowadzeniu polityki przejrzystości i klarowności we wszystkich działaniach zarządu. W ciągu ostatnich dwóch lat powstała także nowa strona internetowa Elacty, w języku angielskim i niemieckim i powstało nowe fachowe czasopismo dla konsultantów laktacyjnych Lactation&Breastfeeging. Wydano trzy numery w wersji papierowej w języku niemieckim, ale niebawem dostępna będzie wersja angielska jako e-magazyn. W 2014 roku magazyn w tej formie będzie dostępny bezpłatnie, potem będzie pobierana opłata subskrypcyjna (12 euro/rok w 2015 i 16 euro/rok w 2016). Wielkim sukcesem ustępującego Zarządu było również zorganizowanie obecnej konferencji – na 450 osób z 36 krajów. Team organizatorów składał się z kilkunastu osób pochodzących z pięciu różnych krajów i w przygotowaniu konferencji pomagały nasze duńskie koleżanki spoza zarządu. Już oceniając konferencję po jej skończeniu mogę tylko stwierdzić, że organizacyjnie wszystko poszło sprawnie i bez żadnych problemów a program konferencji również był bardzo ciekawy.

W następnej części spotkania nastąpiła prezentacja poszczególnych stowarzyszeń krajowych my, jako prezydenci/reprezentanci zostaliśmy poproszeni (mieliśmy jednego mężczyznę) również o powiedzenie co jest naszym największym problemem w pracy konsultanta laktacyjnego IBCLC w naszym kraju. Okazało się, że większość z nas ma bardzo podobne zmartwienia:

 • alternatywne ścieżki edukacji (Polska) Szwajcaria – kurs na uniwersytecie – mają już kwalifikacje,
 • nikt nie zna poziomu kwalifikacji konsultantek IBCLC,
 • tytuł jest nieznany,
 • brak zawodu konsultanta laktacyjnego – nie funkcjonuje w systemie opieki zdrowia,
 • zbyt duże koszty inwestycji w zostanie konsultantem IBCLC i w utrzymanie tego tytułu w stosunku do realnych zysków,
 • położne są zazdrosne i traktują nas, jako konkurencję same nie mając odpowiednich kwalifikacji i wiedzy do rozwiązywania problemów laktacyjnych,
 • praca z zespołami, z innymi profesjonalistami jest problemem,
 • w wielu krajach konsultanci IBCLC pracują jako wolontariusze,
 • egzamin coraz droższy i recertyfikacja – Słowenia, Chorwacja, Polska – co zmniejsza ilość IBCLC w naszych krajach,
 • egzamin coraz mniej praktyczny a coraz bardziej teoretyczny,
 • egzamin nie uwzględnia pewnej specyfiki europejskiej – może dla Europy powinien być osobny?
 • brak współpracy z ILCA USA w ostatnim czasie.

Dla wielu z nas zupełnie niejasne było drastyczne podniesienie opłat za egzamin i recertyfikację przez Radę Egzaminatorów. Problem ten został ten podniesiony przez mnie, jako ważny dla polskich obecnych i przyszłych konsultantek IBCLC, ale również inne kraje z naszego regionu (Węgry, Słowenia) zgłaszały swoje zaniepokojenie tym faktem. Zarząd Elacty obiecał przedstawić ten problem i pozostałe wymienione wyżej na spotkaniu z Radą Egzaminatorów IBLCE 27 kwietnia br. Zostaniemy poinformowani o wynikach tych rozmów.

Na koniec poproszono nas, abyśmy wszyscy – jako stowarzyszenia krajowe – brali udział w tworzeniu e-magazynu Elacty – można tam zgłaszać wszystkie wydarzenia laktacyjne w swoim kraju i opisywać realizowane aktualnie projekty. E-magazyn mógłby być również platformą wymiany informacji między stowarzyszeniami – np. dotyczących zapraszania znanych specjalistów ds. laktacji na konferencje. Dla osób np. z USA w Europie jest wszędzie blisko, więc moglibyśmy dzielić się kosztami tak organizując konferencje, aby specjalista mógł odwiedzić w ciągu swojego pobytu np. dwa kraje. Zarząd Elacty zastanawia się też nad innymi formami komunikacji (zamiast skype-meetingów) z szefami stowarzyszeń krajowych.

Padły również pytania o następną konferencję – miejsce nie jest jeszcze wybrane – jest ze strony Elacty prośba do stowarzyszeń krajowych o zgłaszanie propozycji, ważne jest, aby koszty organizacji były niższe niż w Danii. Elacta rozważa też pomysł łączenia swojej konferencji z konferencjami stowarzyszeń krajowych lub organizowaniem e-konferencji, niekoniecznie widzą potrzebę organizowania takich wielkich konferencji jak dotychczasowe. Serena Debonnet – nasza koleżanka z Belgii, współorganizatorka obecnej konferencji zaoferowała pomoc organizacyjną i logistyczną swojego biura w Brukseli, które współpracuje z Komisją UE.

Pierwszego dnia konferencji – 25 kwietnia odbyło się Walne Zebranie wszystkich obecnych na konferencji członków Elacty i wybraliśmy nowy Zarząd. Przed wyborami, jeszcze aktualna szefowa – Marga Wapenaar przedstawiła dotychczasowe działania Zarządu – w tym szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz szczegóły związane z organizacją konferencji w Kopenhadze. Nową prezydentką została Andrea Hemmelmayr, która była już członkiem poprzedniego arządu i odpowiadała w nim za sprawy organizacyjne a także prowadziła sekretariat. Zarząd będzie liczył łącznie 7 członków i znalazły się w nim osoby ponownie wybrane z starego zarządu (3) i oraz zupełnie nowe (4).

Uczestniczyła, PTKiDL reprezentowała i sprawozdanie przygotowała: Ewa Masełkowska-Stępnik.