Deklaracja członkowska PTKiDL

Członek zwyczajny/wspierający

Proszę podać wykonywany zawód.

Wypełnia członek zwyczajny

Certyfikat IBCLC

Numer certyfikatu IBCLC
Rok uzyskania certyfikatu IBCLC
Rok ważności certyfikatu IBCLC
Choose File

Certyfikat CDL

Numer certyfikatu CDL
Rok uzyskania certyfikatu CDL
Rok ważności certyfikatu CDL
Choose File