Przykładowa dokumentacja

Karta porady Przejdź ›
Karta obserwacji karmienia piersią Przejdź ›
Zgoda na udostępnienie wizerunku Przejdź ›

Opinie doradcze

Opinia dotycząca niemożności wykonywania frenotomii przez położne Przejdź ›

Badanie opieki laktacyjnej w Polsce – badanie PTKiDL

Badanie opieki laktacyjnej w Polsce – mat. 1 Przejdź ›
Badanie opieki laktacyjnej w Polsce – mat. 2 Przejdź ›
Badanie opieki laktacyjnej w Polsce – mat. 3 Przejdź ›

10 kroków do udanego karmienia piersią

Plakat – wersja 1 Przejdź ›
Plakat – wersja 2 Przejdź ›