doradcycdl_centrumnaukiolaktacji

Doradcy CDL

Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL) polski tytuł i zastrzeżony znak towarowy nadawany na 7 lat przez Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), przeznaczony dla zawodów medycznych.

Certyfikat powstał 2.11.2006 po nieudanej próbie rejestracji zawodu konsultanta laktacyjnego, jako „rozwiązanie kompromisowe” zaproponowane przez prof. Ewę Helwich, konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii.

Certyfikat uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny “Problemy w laktacji”, zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL. Nadając tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego potwierdzamy, że według naszej oceny doradcy nabyli odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzić poradnictwo laktacyjne. Potrafą korzystać z nauki o laktacji, interdyscyplinarnej wiedzy medycznej i psychologicznej zgodnej z aktualnymi standardami. Umieją prowadzić dokumentację porady laktacyjnej oraz pracować w zespole. Doradców obowiązuje Kodeks Etyczny i Zawodowy.

Certyfikat CDL jest ceniony przez pracodawców. W przebiegu kształcenia podyplomowego doradca uzyskuje dodatkową wiedzę i umiejętności, których nie nabył w toku kształcenia zawodowego. Nie uprawnia jednak do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż wynikające z posiadanych kwalifikacji zawodowych. Nie jest certyfikatem zawodowym.

Szczegółowe wymagania są zawarte w dokumencie: Standardy CNoL dostępnym na stronie Centrum Nauki o Laktacji: https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/certyfikat-doradcy-cdl/standardy-cdl/

Pierwsze certyfikaty CDL nadano 18-stu doradcom dnia 26 maja 2007 roku w Warszawie podczas konferencji z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Kolejne 18 osób uzyskało certyfikat dnia 31 maja 2008 podczas I Zjazdu Szkoły. Podczas II zjazdu szkoły 6 czerwca 2009 nadano tytuł  34-em doradcom. W roku 2010 dnia 15 maja podczas III zjazdu szkoły nadano tytuł 30 doradcom. Podczas IV zjazdu szkoły dnia 3 czerwca 2011 roku nadano tytuł CDL 29 osobom. Rok 2012 okazał się bardzo udanym – 51 osób uzyskało tytuł CDL podczas V zjazdu szkoły. 7 czerwca 2013 podczas VI zjazdu szkoły nadano CDL – 50 osobom (położnym, lekarkom, pielęgniarkom).

Jedyna kompletna baza CDL, która pozwala na weryfikację zawodu i ważności certyfikatu:

Dowiedz się więcej