Formularz rejestracji na cykl trzech konferencji szkoleniowo-naukowych online, 2022


Cykl trzech konferencji szkoleniowo-naukowych online

„Karmienie piersią w praktyce medycznej”


Formularz zgłoszeniowy


    
     
   

Dane do faktury (nieobowiązkowe)

NIP w formacie 0000000000 powinien składać się z 10 znaków

Zasady i warunki (obowiązkowe)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych. 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku np. zdjęcia z konferencji online. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez administratora danych osobowych PTKiDL zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku., w celu realizacji konferencji szkoleniowo-naukowej online. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym PTKiDL.