Formularz zgłoszeniowy na Konferencję Jesienną PTKiDL w Cieplicach Zdroju 19-21 listopada 2021 r.

  Podstawowe dane


  Dane do faktury (opcjonalne)


  Opłaty

  Opłata konferencyjna naliczana jest według wariantów cenowych przedstawionych w poniższej tabeli.

  Warianty cenowe
  Koszty uczestnictwa - oferta Członkowie Osoby niezrzeszone
  Pełna odpłatność Z rabatem* Pełna odpłatność Z rabatem*
  A - Dla nocujących w hotelu Cieplice: noclegi, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcje 450 zł 315 zł 550 zł 385 zł
  B – Dla nocujących poza naszym hotelem: wyżywienie bez śniadań, przerwy kawowe, atrakcje 350 zł 245 zł 400 zł 280 zł
  C – Dla nocujących poza naszym hotelem i wychodzących na posiłki: przerwy kawowe, kolacja integracyjna, atrakcje 250 zł 175 zł 300 zł 210 zł

  * - Z 30% rabatu w opłacie za konferencję korzystają uczestnicy, których tematy zostały zakwalifikowane do prezentacji w Sesji przypadków klinicznych.


  Dodatkowe informacje

  1. W kwestii noclegu, uczestnicy konferencji we własnym zakresie dobierają się w pokojach 2-osobowych.
  2. Ze względów ograniczeń pandemicznych, został wprowadzony limit osób w noclegach, posiłkach oraz w teatrze - do 50 osób.

  Uwaga! Po zatwierdzeniu niniejszego formularza, dane dotyczące przelewu opłaty konferencyjnej zostaną przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku np. zdjęcia z konferencji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez administratora danych osobowych PTKiDL zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku., w celu realizacji Wiosennej Konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym PTKiDL.