Formularz zgłoszeniowy na Konferencję Wiosenną PTKiDL w Supraślu 24-26 kwietnia 2020 r.

  Podstawowe dane


  Wybór warsztatu

  W ramach konferencji, istnieje możliwość wyboru uczestnictwa w jednym z trzech dostępnych warsztatów:

  1. Fizjoterapia jako element kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji – Anna Jakóbik
  2. Jak zorganizować gabinet/Poradnię laktacyjną/miejsce na Szkołę rodzenia – Estera Michalak
  3. Jak zadbać o siebie podczas pracy z matką w szczególnie trudnych emocjonalnie sytuacjach – Agnieszka Pietkiewicz

  Każdy z warsztatów ma ograniczoną liczbę miejsc do 20 osób. W poniższych polach prosimy o wybranie warsztatów zgodnie z priorytetem, mianowicie w pierwszym polu należy wybrać najbardziej interesujący Panią/Pana warsztat, w drugim - warsztat alternatywny, który zostanie wybrany w przypadku wyczerpania limitu miejsc na warsztat z pozycji pierwszej i podobnie w polu trzecim, oznaczając warsztat trzeciego wyboru.

  O zakwalifikowaniu do grupy warsztatowej poinformujemy Panią/Pana w odrębnym mailu, po otrzymaniu wpłaty - decyduje kolejność.
  Wybór zwiedzania

  W ramach konferencji istnieje możliwość zwiedzania Supraśla (brak limitu osób) lub Muzeum Ikon (limit 30 osób). W przypadku wyboru zwiedzania Muzeum Ikon, poinformujemy Panią/Pana o zakwalifikowaniu się w odrębnym mailu.


  Dane do faktury (opcjonalne)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku np. zdjęcia z konferencji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez administratora danych osobowych PTKiDL zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku., w celu realizacji Wiosennej Konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym PTKiDL.

  Uwaga! Po poniższym zatwierdzeniu wysłania formularza, dane dotyczące przelewu opłaty konferencyjnej zostaną przesłane drogą mailową na adres wskazany w niniejszym formularzu.

  [recaptcha]