Szanowne Koleżanki!

Trudno mi napisać, że nasze tegoroczne, jesienne spotkanie PTKiDL, mające się odbyć w październiku w Poznaniu, zostaje odwołane.
Niech pocieszeniem będzie informacja, że w pierwszym kwartale przyszłego roku (prawdopodobnie marzec) chcemy zrealizować międzynarodowe spotkanie z Czeszkami i Słowaczkami. Odbędzie się ono w Polsce. Dokładne informacje będą podawane na bieżąco.
Organizacja wszelkiego rodzaju konferencji czy szkoleń wymaga dużego nakładu pracy i czasu, a tego ciągle brakuje. Stając w obliczu przygotowania międzynarodowej imprezy nie widzimy możliwości, by przygotować te dwa spotkania w trakcie jednego półrocza.
Mam nadzieję, że wykażecie się Panie zrozumieniem i wybaczycie…