IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne

W dniach 23 i 24 czerwca odbyło się kolejne, już IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne, na które zaprosił Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego oraz Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podczas konferencji prezentowano najnowsze rekomendacje żywieniowe z uwzględnieniem karmienia naturalnego, nie tylko w okresie noworodkowym, ale przede wszystkim niemowlęcym. 

_MG_0119

Spotkanie otworzyła prof. Barbara Królak-Olejnik – kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii oraz Dyrektor ds. Lecznictwa USK Bogusław Beck. Swoją obecnością zaszczyciła Forum również Dyrektor ds. Finansowych USK Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, która przedstawiła historię Banku Mleka Kobiecego przy Klinice Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem Banku oraz ekonomikę karmienia piersią.  Prof. Katarzyna Kornacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego omówiła rolę promocji karmienia naturalnego w aspekcie funkcjonowania Banków Mleka Kobiecego. Niezwykle ciekawa okazała się także prezentacja dr hab.  Magdaleny Orczyk-Pawiłowicz, która dotyczyła wartości mleka kobiecego od strony biochemicznej. Wojewódzki konsultant w dziedzinie neonatologii dla województwa dolnośląskiego dr n. med. Małgorzata Czyżewska zaprezentowała możliwości i bariery w opiece perinatalnej. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji prof. Jacek Rudnicki – pediatra, neonatolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mówił o sztuce i medycynie.

_MG_0252

Po każdej zakończonej sesji odbywała się dyskusja interdyscyplinarna m. in. dotycząca najczęściej popełnianych błędów żywieniowych i podaży mieszanek mlecznych jako ekwiwalentów mleka kobiecego. Dyskutowano również o potrzebie regulacji prawnych funkcjonowania Banków Mleka Kobiecego, czego zaczątkiem było wystąpienie dr. Błażeja Kmieciaka z Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat etycznych oraz prawnych aspektów pozyskiwania mleka kobiecego.

IMG_0087

W drugim dniu pojawiły się takie tematy jak „Hiperbilirubinemia: stary problem – nowe możliwości” oraz „Znaczenie i możliwości immunizacji w okresie noworodkowym”, oraz możliwości, jakie stwarza Ustawa „Za Życiem”. Zaprezentowano również procedury stosowane w Banku Mleka Kobiecego i możliwości stosowania mleka gatunkowo swoistego dla człowieka.

IMG_0099

W trakcie warsztatów prowadzonych w Banku Mleka Kobiecego przez Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr Aleksandrę Wesołowską i koordynatora BMK przy Klinice Neonatologii USK dr Matyldę Czosnykowską-Łukacką wszyscy zainteresowani uzyskali praktyczne informacje o możliwości pozyskiwania mleka kobiecego oraz przekazywania go nie tylko dla dzieci hospitalizowanych w USK, ale również w innych szpitalach na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

IMG_0110

Tegoroczna konferencja poświęcona została niemal całkowicie tematowi naturalnego karmienia jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt, dlatego spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród pielęgniarek, położnych, doradców laktacyjnych oraz neonatologów a także innych osób, którym bliskie jest karmienie naturalne dziecka. Podczas Forum wykładowcy z całego kraju wygłosili 14 prelekcji. W obradach uczestniczyło ok. 100 lekarzy, pielęgniarek, położnych, konsultantów i doradców laktacyjnych oraz innych pracowników medycznych, dla których temat żywienia zwłaszcza zgodnie z aktualnymi rekomendacjami jest szczególnie ważny.

Opracowały
Matylda Czosnykowska-Łukacka
Ewelina Kodzis

Program