Celem kampanii jest zdiagnozowanie potrzeb matek w zakresie
przestrzegania przysługujących im praw, zebranie wniosków i podjęcie odpowiednich
kroków.

W Polsce mamy bardzo dobrze skonstruowane prawo dotyczące kobiet
karmiących piersią. Niestety jest ono bardzo słabo respektowane, za
wyjątkiem prawa pracy, które jest chronione Kodeksem Pracy.
Większość praw jest zapisane w Rozporządzeniach i ich przestrzeganie
budzi wiele do życzenia. Kobiety karmiące nie są traktowane z
szacunkiem, często odmawia im się diagnostyki czy leczenia z powodu
karmienia, opieka laktacyjna specjalistyczna nie jest refundowana i
łatwo dostępna, opieka w szpitalu i POZ nie jest adekwatna do potrzeb,
wiedza personelu jest często przestarzała, zleca się diety
eliminując wartościowe produkty, wykonuje się bolesne masaże piersi
prowadzące do poważnych powikłań, zaleca się karmienie sztuczne bez
próby poprawy laktacji, krytykuje się matki za długie karmienie,
przymusza do odstawienia dziecka od piersi przed czasem np. jako warunek
przyjęcia do żłobka. Ten stan rzeczy nie licuje z promocją zdrowia i
społeczeństwem szanującym prawa każdego człowieka.
Zapraszamy do udziału w kampanii przez wypełnianie ankiety i
udostępnianie.

Ankieta
https://cnol.kobiety.med.pl/pl/mam-prawo-do-leczenia/