Program spotkania: I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią

30 września 2022 r.

9:00 – 9:05 Powitanie uczestników Konferencji
9:05 – 9:25

“Koalicja na rzecz karmienia piersią” kim jesteśmy, co już zrobiliśmy, jaki mamy Program, co zamierzamy robić dalej i po co się dzisiaj spotkaliśmy

lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła

9:25 – 9:40

Przedstawienie dowodów naukowych – wpływ karmienia piersią na: zdrowie kobiety i dziecka, wskaźniki ekonomiczne w budżetach rodziny, szpitali, państwa i świata (umieralność dzieci niekarmionych piersią),jakość środowiska i ochronę planety

prof. B.Królak-Olejnik

9:40 – 10:10

Przedstawienie obecnego stanu karmienia piersią w Polsce

CEL I Uznanie karmienia piersią jako normy ; czy karmienie piersią jest teraz normą?

CEL II Wzrost wskaźnika karmienia dzieci wyłącznie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia; Jakie są obecnie wskaźniki wyłącznego karmienia piersią w pierwszym półroczu życia

CEL III Wzrost wskaźnika karmienia piersią dzieci w okresie rozszerzania diety, czyli 1 i 2-latków; Jakie są obecnie wskaźniki karmienia piersią w wieku po niemowlęcym

dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska

10:10 – 11:20

Dobre praktyki wspierające karmienie piersią

10:10 – 10:30 – SOOO, Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku – prof. Maria Wilińska

10:30 – 10:45 – Prawa związane z karmieniem piersią – dr n.praw Anna Koronkiewicz-Wiórek

10:45 – 11:00 – Wystandaryzowane działania w opiece laktacyjnej – dr n.med Magdalena Nehring-Gugulska

11:00 – 11:10 – Wsparcie niemedyczne – Mamy Mamom – mgr Agata Aleksandrowicz

11:10 – 11:20 – Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci (IYCF) wśród ukraińskich i polskich matek w Polsce – dr hab. n.o zdr. Aleksandra Wesołowska

11:20 – 11:35 Przerwa
11:35 – 12:15 Wybór Komisji tematycznych i opracowanie propozycji działań służących realizacji PROGRAMU KOALICJI NA RZECZ WSPIERANIA KARMIENIA PIERSIĄ
12:15 – 12:30 Przedstawienie propozycji działań – głosowanie nad zaproponowanymi działaniami.
12:30 – 12:50 Opracowanie listu/petycji do MZ w celu powołania Krajowego Komitetu ds. Karmienia Piersią oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Karmienia Piersią
12:50 – 13:00 Dyskusja, zakończenie konferencji, podziękowanie za udział