Zarząd towarzystwa

Prezes: Katarzyna Raczek-Pakuła
V-ce Prezes: Kinga Osuch
Sekretarz: Joanna Fajdek
Skarbnik: Agnieszka Muszyńska
Członek zarządu: Agnieszka Gąsior-Guziak

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca komisji: Blanka Orciuch
Członek komisji: Karolina Zwierz
Członek komisji: Ewa Sikorska

Statut Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
wpisane do KRS 19 października 2010 r. pod numerem 0000368145

Statut

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

Deklaracja członkowska

Składki członkowskie

Składka za rok wynosi 120,00 zł

Za przynależność do PTKiDL oraz Elacty – 170,00 zł (120 zł + 50 zł)

Składkę za dany rok należy opłacić do końca marca danego roku.

Numer konta

POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
44-100 GLIWICE
UL. MATEJKI 14/3A
NIP: 6312622803, REGON: 241763607
Nr konta: BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo