Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych!

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych stanowczo potępia działania wojenne Prezydenta Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu. Jako kobiety, matki, medyczki – chcemy nieść pomoc niewinnym ofiarom – kobietom i dzieciom uciekającym przed tą wojną. Polskie konsultantki i doradczynie laktacyjne w ramach pomocy humanitarnej zobowiązują się udzielać bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia laktacyjnego.

Польське товариство консультантів з лактації безумовно засуджує військові дії президента Росії проти українського народу. Ми, як жінки, матері хочемо допомогтиневинним жертвам – жінкам і дітям, які тікають від війни. Польські консультанти лактації в рамках гуманітарної допомоги зобов’язуються надавати безкоштовну професійну підтримку в грудному вигодовуванні.

Potrzebujesz recepty? / Потрібен рецепт?
Strona główna2023-04-18T19:59:11+02:00

Kampania Edukacyjna Centrum Nauki o Laktacji Karmienie piersią – prawem chronione

Celem kampanii jest zdiagnozowanie potrzeb matek w zakresie
przestrzegania przysługujących im praw, zebranie wniosków i podjęcie odpowiednich
kroków.

W Polsce mamy bardzo dobrze skonstruowane prawo dotyczące kobiet
karmiących piersią. Niestety jest ono bardzo słabo respektowane, za
wyjątkiem prawa pracy, które jest chronione Kodeksem Pracy.
Większość praw jest zapisane w Rozporządzeniach i ich przestrzeganie
budzi wiele do życzenia. Kobiety karmiące nie są traktowane z
szacunkiem, często odmawia im się diagnostyki czy leczenia z powodu
karmienia, opieka laktacyjna specjalistyczna nie jest refundowana i
łatwo dostępna, opieka w szpitalu i POZ nie jest adekwatna do potrzeb,
wiedza personelu jest często przestarzała, zleca się diety
eliminując wartościowe produkty, wykonuje się bolesne masaże piersi
prowadzące do poważnych powikłań, zaleca się karmienie sztuczne bez
próby poprawy laktacji, krytykuje się matki za długie karmienie,
przymusza do odstawienia dziecka od piersi przed czasem np. jako warunek
przyjęcia do żłobka. Ten stan rzeczy nie licuje z promocją zdrowia i
społeczeństwem szanującym prawa każdego człowieka.
Zapraszamy do udziału w kampanii przez wypełnianie ankiety i
udostępnianie.

Ankieta
https://cnol.kobiety.med.pl/pl/mam-prawo-do-leczenia/

Ruszył projekt „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”!

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie dotkną szczególnie kobiety w ciąży i matki małych dzieci, a co za tym idzie, postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie UNICEF w 10 szpitalach w całej Polsce matki w kryzysie okołoporodowym i laktacyjnym mogą liczyć na wsparcie doradczyni laktacyjnej, psychologa, neurologopedy i fizjoterapeuty.

Konferencja wiosenna, Olsztyn 2023

Serdecznie zapraszamy na wiosenną konferencję do malowniczego Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur, miasta z kilkunastoma jeziorami oraz z największym w Europie kompleksem leśnym w swoich granicach, którego mieszkańcem i administratorem był Mikołaj Kopernik. Wiosenne słońce, piękna natura, średniowieczne zabytki, a także ciekawa historia tego miejsca, umilą Wam pobyt oraz dostarczą niezapomnianych wrażeń z naszego kolejnego wspólnego spotkania.

CENNIK WIOSENNEJ KONFERENCJI
Relacja z Konferencji

Sponsorzy główni

Sponsorzy

Wesołych Świąt!

Tytuł

Przejdź do góry