biomedcentral International Breastfeeding Journal Przejdź ›
Międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone laktacji (darmowy dostęp do artykułów)
Centrum Nauki o Laktacji Przejdź ›
Biuro Regionalne IBLCE dla Europy Przejdź ›
Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych (ILCA) Przejdź ›
Europejskie Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA) Przejdź ›
Academy of Breastfeeding Medicine Przejdź ›
World Health Organization (WHO) Przejdź ›
WABA World Breastfeeding Week Przejdź ›
IBFAN GIFA Przejdź ›
Prawo i Laktacja Przejdź ›