Konsultantki chętne do udzielania bezpłatnej pomocy w ramach swoich kompetencji zawodowych i pomocy laktacyjnej

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych stanowczo potępia działania wojenne Prezydenta Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu.

Jako kobiety, matki, medyczki – chcemy nieść pomoc niewinnym ofiarom – kobietom i dzieciom uciekającym przed tą wojną. Polskie konsultantki i doradczynie laktacyjne w ramach pomocy humanitarnej zobowiązują się udzielać bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia laktacyjnego.

W celu zgłoszenia swojej chęci pomocy, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Proszę podać wykonywany zawód.