Drogie koleżanki, zapraszamy na spotkanie Sekcji Szpitalnej PTKiDL!

Spotykamy się 21 października w Warszawie.
Mamy zarezerwowaną salę w godzinach 10:00 – 15:00 ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60. Zapraszamy wszystkich, którym problemy w szpitalach dotyczące karmienia dzieci piersią nie są obojętne.

Zapraszamy!

Kinga Osuch i Agnieszka Piątkowska

Na spotkaniu chcemy zdefiniować główne problemy w opiece laktacyjnej na oddziałach położniczo noworodkowych oraz OION i patologii noworodka i problemy pracy KL i DL na tych oddziałach oraz spróbować znaleźć rozwiązania lub przynajmniej sposoby na wspomożenie osób, które opiekę laktacyjną tam sprawują. Chcemy się dzielić stosowanymi przez nas  rozwiązaniami, wspólnie je doskonalić i rozpowszechniać oraz szukać nowych.

Prosimy o potwierdzenie swej obecności na mail : piatki2@tlen.pl
Prosimy o nadsyłanie propozycji o czym chcecie rozmawiać. Na mail : piatki2@tlen.pl
Jeśli chcecie dołączyć do sekcji a nie możecie być obecne prosimy o inf. na mail: piatki2@tlen.pl