Ważne dokumenty

Informacje dotyczące certyfikacji i recertyfikacji
Szczegółowy zarys zawartości IBCLC, raporty techniczne i opracowania
Szczegółowy zarys treści Przejdź ›
Analiza punktów koniecznych do zaliczenia egzaminu dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Egzamin certyfikacyjny Przeprowadzono dla Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych ® (IBLCE®) 2016 Przejdź ›
Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z kwietnia 2017 Przejdź ›
Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z października 2017 Przejdź ›
Raport z analizy testu Egzamin certyfikacyjny Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów ® (IBCLC®) Zastosowanie z kwietnia 2018 Przejdź ›
Analiza międzynarodowej praktyki Konsultantów Laktacyjnych (streszczenie) Przejdź ›
Poradniki dla kandydatów: podstawowe zasoby i aplikacje
Informator dla kandydatów Przejdź ›
Wskazówki do recertyfikacji Przejdź ›
Poradniki dla kandydatów: pozostałe zasoby
Kluczowe daty w 2020 r. Przejdź ›
Przewodnik po Naukach Medycznych Przejdź ›
Wykaz uznanych zawodów medycznych Przejdź ›
Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia piersią Przejdź ›
Informator dotyczący planu dla ścieżki egzaminacyjnej 3 Przejdź ›
Pakiet weryfikacyjny planu do ścieżki egzaminacyjnej 3 Przejdź ›
Przewodnik do Programu Uwierzytelniającego IBLCE (IBLCE Credential Manager) dla nowych kandydatów na konsultantów laktacyjnych IBCLC Przejdź ›
Informator – indywidualne punkty CERP Przejdź ›
Zasady i procedury
Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania Przejdź ›
Recertyfikacja Konsultantów IBLCE® w ramach polityki przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP Przejdź ›
Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC Przejdź ›
Procedury IBLCE® dotyczące karmienia piersią podczas zdawania egzaminu Przejdź ›
Polityka tłumaczenia egzaminu IBCLC na nowy język Przejdź ›
Formularze
2020 WNIOSEK IBCLC O EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Przejdź ›
2020 WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ PRZEZ EGZAMIN Przejdź ›
2020 Wniosek o Recertyfikację Przez pkt. CERP Przejdź ›
Formularz odwołania: kwalifikacja i recertyfikacja Przejdź ›
Formularz odwołania od wyniku egzaminu Przejdź ›
Formularz wniosku o przeprowadzenie weryfikacji oceny egzaminu Przejdź ›
Upoważnienie do weryfikacji certyfikacji IBCLC Przejdź ›
Kalkulator praktyki klinicznej specyficznej dla laktacji Przejdź ›
Profesjonalne standardy
Kompetencje kliniczne Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC) Przejdź ›
Zakres praktyki dla Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC) Przejdź ›
Kodeks Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC Przejdź ›
Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych kodeks postępowania zawodowego formularz skargi Przejdź ›
Procedury dyscyplinarne do kodeksu postępowania zawodowego IBCLC dla Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE) Przejdź ›
Sankcje nałożone na IBCLCs Przejdź ›
Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji Przejdź ›
Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersia w Europie: wzorzec dzialania. Opracowany i napisany przez uczestników projektu: Propagowanie karmienia piersia w Europie (Projekt UE Kontrakt Nr SPC 2002359) Przejdź ›
Opinie doradcze
Opinia doradcza w sprawie telezdrowia Przejdź ›
Opinia dotycząca niemożności wykonywania frenotomii przez położne Przejdź ›
Opinia doradcza odnośnie frenulotomii IBCLC Przejdź ›
Opinia doradcza: badanie, diagnoza oraz skierowanie Przejdź ›
Opinia doradcza: profesjonalizm w dobie mediów społecznościowych Przejdź ›
Regulaminy
Regulamin Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych Przejdź ›
Inne
Wniosek o stypendium (MILCC) Przejdź ›
Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Stypendialny formularz zgłoszeniowy
Przejdź ›
Dokumenty dotyczące etyki zawodowej
Formularz skargi Przejdź ›
Kodeks profesjonalnego postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC Przejdź ›
Procedury postępowania dyscyplinarnego Przejdź ›
Przykładowa dokumentacja
Karta porady Przejdź ›
Karta obserwacji karmienia piersią Przejdź ›
Zgoda na udostępnienie wizerunku Przejdź ›