Recertyfikacja

Recertyfikacja
Przygotowała: Malwina Okrzesik, IBCLC, koordynator IBCLC w Polsce

Recertyfikacja stanowi gwarancję, że jesteś na bieżąco z wiedzą i Twoje kwalifikacje są cały czas najwyższej jakości. Certyfikat IBCLC wygasa 31 października, pięć lat po zdaniu egzaminu. Można go odnowić na kolejne 5 lat na dwa sposoby:

 • zdać powtórnie egzamin,
 • zdobyć conajmniej 75 punktów CERP (Continuing Education Recognition Points).

Opłata za wniosek o recertyfikację jest taka sama w obu przypadkach. Istnieje możliwość uzyskania stypendium MILCC na pokrycie kosztów wniosku. Termin składania próśb o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów upływa 31 stycznia.

10 lat po uzyskaniu certyfikatu musisz powtórnie zdać egzamin.

Recertyfikacja przez punkty CERP może odbyć się w dowolnym czasie rok przed terminem wygaśnięcia certyfikatu. Otrzymasz pocztą potrzebne druki z biura w Austrii. Jeśli zmieniłaś miejsce zamieszkania od czasu egzaminu, upewnij się czy Biuro IBLCE ma Twój nowy adres.
Ważne terminy dla recertyfikacji przez punkty CERP:

 • wczesny termin uiszczenia opłaty za wniosek – 28 lutego,
 • termin standardowy – 31 sierpnia,
 • termin ostateczny –31 października.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków o recertyfikację przez egzamin upływa 30 kwietnia.
Dokumenty wyślij do koordynatora. Decyduje data stempla pocztowego.
Jeśli nie zdecydujesz się na receryfikację w roku, w którym upływa termin ważności ceryfikatu, możesz go odnowić, ponownie zdając egzamin. Należy wypełnić formularz dla kandydatów przystępujących pierwszy raz do egzaminu. Jeśli od czasu wygaśnięcia ważności certyfikatu upłynie ponad rok, powinieneś uzupełnić określoną przez IBLCE liczbę godzin szkoleń w zakresie laktacji, aby uaktualnić swoją wiedzę.
Jeden punkt CERP odpowiada jednej godzinie szkoleniowej. Każdy punkt musi mieć oznaczoną kategorię:

 • L CERP – tematy dotyczące bezpośrednio laktacji,
 • R CERP – tematy związane z laktacją,
 • E CERP – zagadnienia etyczne.

Czasem szkolenia mogą mieć jednocześnie kategorię L i R (np. temat „Żywienie małego dziecka”). Podziel wtedy przyznane punkty CERP na te dwie kategorie po połowie.

Punkty CERP mogą mieć wartość ułamkową: każde 15 minut to ¼ punktu. Jeśli szkolenie trwa np. 40 minut zaokrągla się czas do najbliższych 15 minut, (czyli przysługuje ¾ CERP), jeśli 35 minut to ½ CERP.

Wśród 75 punktów musi znaleźć się, co najmniej 5 E CERP i co najmniej 50 L CERP. Pozostałe 20 może pochodzić z dowolnej kategorii.
Punkty CERP zdobywasz rozszerzając swoją wiedzę i dzieląc się nią, czyli:

 • uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, seminariach,
 • przygotowując prezentacje i szkolenia dla profesjonalistów,
 • publikując artykuły w czasopismach dla profesjonalistów,
 • układając pytania do egzaminu IBLCE lub przekazując zdjęcia ze swojej praktyki klinicznej,
 • prowadząc badania naukowe dotyczące laktacji.

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu powinno zawierać; nazwisko, datę, szczegółowy program, pieczątkę i podpis organizatora.
Jeśli szkolenie ma przyznane punkty CERP do wniosku nie dołączaj programu.
Jeśli jesteś uczestnikiem szkolenia, które nie ma wydrukowanego programu opisz sesję (nazwa organizatora, tytuł wykładu, streszczenie, nazwisko wykładowcy, jego kompetencje).
Jeśli jesteś autorem standardu dla szpitala lub posteru na konferencji do dokumentacji dołącz również podstawową bibliografię (2-3 pozycje). Bibliografia powinna zawierać: nazwisko autora, tytuł pracy, wydawcę, rok wydania.
Za pracę magisterską lub doktorską o laktacji możesz uzyskać 75 L.
Za pracę licencjacką o laktacji możesz uzyskać 15 L.
Jeśli prowadzisz szkolenie, które ma przyznaną kategorię L lub E, możesz policzyć podwójnie punkty CERP za czas przeznaczony na przygotowanie wykładu.
Potwierdzeniem przeprowadzonego wykładu jest szczegółowy program szkolenia/konferencji z zaznaczonym Twoim nazwiskiem i tytułem wykładu.
Jeśli prowadzisz zajęcia o laktacji (np. dla studentów), które są częścią większego programu do dokumentacji dołącz zaświadczenie zawierające:

 • pieczątkę i podpis organizatora,
 • nazwę programu wraz z tematyką prowadzonych przez Ciebie zajęć,
 • datę, ilość godzin prowadzonego szkolenia.

Szczegółowe informacje nt. recertyfikacji znajdują się w informatorze przesyłanym po egzaminie do wszystkich konsultantów. Pytania i wątpliwości zgłaszaj do koordynatora.

Malwina Okrzesik IBCLC
Koordynator IBLCE w Polsce
Ul. Przemysłowa 25
43-310 Bielsko-Biała
Tel. 502 127 588