Recertyfikacja

Przygotowała: Malwina Okrzesik, IBCLC, koordynator IBLCE w Polsce, poland@iblce.org

Recertyfikacja stanowi gwarancję, że jesteś na bieżąco z wiedzą i Twoje kwalifikacje są cały czas najwyższej jakości. Certyfikat IBCLC wygasa pięć lat po zdaniu egzaminu. Można go odnowić na kolejne 5 lat na dwa sposoby:

 • zdobyć co najmniej 75 punktów CERP (Continuing Education Recognition Points),
 • zdać powtórnie egzamin.

Oraz jednocześnie:

 • odbyć szkolenie z podstawowych czynności resuscytacyjnych,
 • udokumentować 250 godzin pracy w doradztwie laktacyjnym,
 • przeprowadzić samoocenę swojego kształcenia indywidualny korzystając z Indywidualnego Planu Rozwoju (tylko dla osób recertyfikujących się poprzez punkty CERP).

Opłata za wniosek o odnowienie dyplomu jest taka sama w obu przypadkach. Istnieje możliwość uzyskania stypendium MILCC na pokrycie kosztów wniosku https://milcc.org/ . Termin składania próśb o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów to 1-30 czerwca danego roku, gdy recertyfikacja odbywa się w następnym roku (czyli np. do 30 czerwca 2022 r., jeśli dyplom wygasa w 2023 roku).

Recertyfikacja przez punkty CERP

Otrzymasz na swój adres mailowy przypomnienie o terminie wygaśnięcia certyfikatu z biura IBLCE. Obecnie do wszelkich kontaktów z biurem oraz do składania wniosków konieczne jest założenie swojego konta internetowego. Sprawdź czy masz takie konto i czy wszystkie dane są aktualne – szczególnie Twój adres mailowy – w przeciwnym razie nie będzie z Tobą kontaktu! Do konta masz dostęp przez cały czas, możesz sama aktualizować informacje – np. zmianę nazwiska czy adresu mailowego.

Ważne terminy dla recertyfikacji w roku 2022

Jeden punkt CERP odpowiada jednej godzinie szkoleniowej. Każdy punkt musi mieć oznaczoną kategorię:

 • L CERP – tematy dotyczące bezpośrednio laktacji,
 • R CERP – tematy związane z laktacją,
 • E CERP – zagadnienia etyczne.

Czasem szkolenia mogą mieć jednocześnie kategorię L i R (np. temat „Żywienie małego dziecka”). Podziel wtedy przyznane punkty CERP na te dwie kategorie po połowie.

Punkty CERP mogą mieć wartość ułamkową: każde 15 minut to ¼ punktu. Jeśli szkolenie trwa np. 40 minut zaokrągla się czas do najbliższych 15 minut, (czyli przysługuje ¾ CERP), jeśli 35 minut to ½ CERP.

Punkty CERP zdobywasz rozszerzając swoją wiedzę i dzieląc się nią, czyli:

 • uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, seminariach,
 • przygotowując prezentacje i szkolenia dla profesjonalistów,
 • publikując artykuły w czasopismach dla profesjonalistów,
 • układając pytania do egzaminu IBLCE lub przekazując zdjęcia ze swojej praktyki klinicznej,
 • prowadząc badania naukowe dotyczące laktacji,
 • za pracę magisterską lub doktorską z dziedziny laktacji.

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu powinno zawierać: nazwisko, datę, szczegółowy program, pieczątkę i podpis organizatora.
 Jeśli szkolenie ma przyznane punkty CERP do wniosku nie dołączaj programu. 
Jeśli jesteś uczestnikiem szkolenia, które nie ma wydrukowanego programu opisz sesję (nazwa organizatora, tytuł wykładu, streszczenie, nazwisko wykładowcy, jego kompetencje).
 Jeśli jesteś autorem standardu dla szpitala lub posteru na konferencji do dokumentacji dołącz również podstawową bibliografię (2-3 pozycje). Bibliografia powinna zawierać: nazwisko autora, tytuł pracy, wydawcę, rok wydania. 
Za pracę magisterską lub doktorską o laktacji możesz uzyskać 75 L. 
Jeśli prowadzisz szkolenie, które ma przyznaną kategorię L lub E, możesz policzyć podwójnie punkty CERP za czas przeznaczony na przygotowanie wykładu.
 Potwierdzeniem przeprowadzonego wykładu jest szczegółowy program szkolenia/konferencji z zaznaczonym Twoim nazwiskiem i tytułem wykładu.
 Jeśli prowadzisz zajęcia o laktacji (np. dla studentów), które są częścią większego programu do dokumentacji dołącz zaświadczenie zawierające:

 • pieczątkę i podpis organizatora,
 • nazwę programu wraz z tematyką prowadzonych przez Ciebie zajęć,
 • datę, ilość godzin prowadzonego szkolenia.

Do recertyfikacji uznaje się wyłącznie takie szkolenia, których organizatorzy przestrzegają Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, tzw. Kodeks WHO.

Szkolenie z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ogólne, noworodkowych) muszą być organizowane przez placówkę mającą uprawnienia w tej dziedzinie i mogą się odbywać online bez zajęć praktycznych. Wymiar 2-3 godzin jest wystarczający.

Szczegóły dotyczące samooceny swojego kształcenia poprzez Indywidualny Plan Rozwoju (tylko dla osób recertyfikujących się poprzez punkty CERP):

Plan rozwoju

Szczegółowe informacje odnośnie odnowienia dyplomu, terminów i opłat itp. znajdują się tutaj:

Przygotuj się do recertyfikacji IBCLC (strona)
Przygotuj się do recertyfikacji IBCLC (dokument)
Najczęściej zadawane pytania