WHO właśnie opublikowało aktualizację przewodnika Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services:

Przeczytaj

W związku z tym, że dokument jest obcojęzyczny zwróciliśmy się wraz z innymi organizacjami do WHO, UFICEF’u i MZ o dokonanie tłumaczenia i upowszechnienia dokumentu. Czekamy na odpowiedź. List poniżej.

ADRESAT:
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia Departament Matki i Dziecka

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych zwraca się z prośbą o zapewnienie polskiego tłumaczenia aktualizacji wytycznych dotyczących Szpitali Przyjaznych Dziecku: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259386/1/9789241550086-eng.pdf?ua=1

Dokument ten, stanowi podstawę działania Szpitali Przyjaznych Dziecku i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tej inicjatywy w Polsce. Obecnie dostępne 10 kroków, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia, zostały opracowane na podstawie dokumentu z roku 1989 (http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/karmienie-piersia/szpital-przyjazny-dziecku/), a ostatnie dostępne tłumaczenie “Uzasadnienie dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią” pochodzi z roku 1999. Jest więc niezwykle ważne, żeby wytyczne i zalecenia zostały uaktualnione oraz przedłożone w sposób zrozumiały i jasny tj. w języku ojczystym.

Słaba dostępność do aktualizacji, poprzez barierę językową, nie zapewni możliwości dostosowania się szpitalom do nowych wymogów, co może wpłynąć negatywnie na jakość opieki nad matką i dzieckiem oraz niższą ocenę Szpitali Przyjaznych Dziecku i reocenę w przyszłości.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy biuro Światowej Organizacji Zdrowia, UNICEF Polska i Ministerstwo Zdrowia przygotują tłumaczenie i udostępnią aktualne wytyczne do pracy i organizacji działań w ramach inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku i w jakim terminie może to nastąpić. Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych chętnie podejmie się szerzenia informacji o aktualizacji polskiej wersji tego dokumentu tak ważnego dla matek i dzieci oraz osób otaczających ich opieką medyczna i zdrowotną. Ochrona, wspieranie i propagowanie karmienia naturalnego ujęte w 10 krokach do udanego karmienia piersią jest również kompatybilne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (z późniejszymi zmianami opublikowane w Dz.U. 28.07.2016 poz. 1132).

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Asztabska – sekretarz PTKiDL
tel: +48 501 255 345
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Polish Association of Lactation Consultants
www.laktacja.org.pl
biuro@laktacja.org.pl

Nadesłane odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie najnowszymi wytycznymi „Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services”. Wytyczne są powszechnie dostępne w ramach niekomercyjnego użycia (zgonie z licencją: _Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO_).

Biuro WHO w Polsce niestety nie jest w stanie sfinansowań tłumaczenia Wytycznych.

Z poważaniem,
PAULINA KARWOWSKA MD, PHD
Head  of WHO Country Office
karwowskap@who.int

WORLD HEALTH ORGANIZATION
Regional Office for Europe
Country Office Poland
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warsaw
Poland
Tel.: +48 22 635 94 96
Fax: +48 22 831 08 92

MZ_DepartamentMatkiiDzieckaWarszawa, 22-11-2017

MDP.077.40.2017.TA

Pani
Katarzyna Asztabska
Sekretarz Polskiego Towarzystwa
Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 listopada br. w sprawie aktualnych wytycznych dla Szpitali Przyjaznych Dziecku, uprzejmie informuję, że obecnie Ministerstwo Zdrowia nie planuje przekładu publikacji pod nazwą Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providinf maternity and neborn services, co nie wyklucza upowszechniania nowych zaleceń przy okazji prowadzonych działań z zakresu promocji zdrowia. Materiały informacyjne, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, dotyczące 10 kroków do udanego karmienia piersią zostaną zaktualizowane.

Z poważaniem,
Anna Widarska
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządziła: Anna Trzewik – MDP