Aktualności

Szpitale Przyjazne Dziecku – aktualizacja wytycznych 10 kroków

WHO właśnie opublikowało aktualizację przewodnika Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services:

Przeczytaj

W związku z tym, że dokument jest obcojęzyczny zwróciliśmy się wraz z innymi organizacjami do WHO, UFICEF’u i MZ o dokonanie tłumaczenia i upowszechnienia dokumentu. Czekamy na odpowiedź. List poniżej.

ADRESAT:
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia Departament Matki i Dziecka

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych zwraca się z prośbą o zapewnienie polskiego tłumaczenia aktualizacji wytycznych dotyczących Szpitali Przyjaznych Dziecku: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259386/1/9789241550086-eng.pdf?ua=1

Dokument ten, stanowi podstawę działania Szpitali Przyjaznych Dziecku i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tej inicjatywy w Polsce. Obecnie dostępne 10 kroków, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia, zostały opracowane na podstawie dokumentu z roku 1989 (http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/karmienie-piersia/szpital-przyjazny-dziecku/), a ostatnie dostępne tłumaczenie “Uzasadnienie dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią” pochodzi z roku 1999. Jest więc niezwykle ważne, żeby wytyczne i zalecenia zostały uaktualnione oraz przedłożone w sposób zrozumiały i jasny tj. w języku ojczystym.

Słaba dostępność do aktualizacji, poprzez barierę językową, nie zapewni możliwości dostosowania się szpitalom do nowych wymogów, co może wpłynąć negatywnie na jakość opieki nad matką i dzieckiem oraz niższą ocenę Szpitali Przyjaznych Dziecku i reocenę w przyszłości.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy biuro Światowej Organizacji Zdrowia, UNICEF Polska i Ministerstwo Zdrowia przygotują tłumaczenie i udostępnią aktualne wytyczne do pracy i organizacji działań w ramach inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku i w jakim terminie może to nastąpić. Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych chętnie podejmie się szerzenia informacji o aktualizacji polskiej wersji tego dokumentu tak ważnego dla matek i dzieci oraz osób otaczających ich opieką medyczna i zdrowotną. Ochrona, wspieranie i propagowanie karmienia naturalnego ujęte w 10 krokach do udanego karmienia piersią jest również kompatybilne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (z późniejszymi zmianami opublikowane w Dz.U. 28.07.2016 poz. 1132).

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Asztabska – sekretarz PTKiDL
tel: +48 501 255 345
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Polish Association of Lactation Consultants
www.laktacja.org.pl
biuro@laktacja.org.pl

Nadesłane odpowiedzi: